Descripció: Nivell 1A

Les persones que estiguin inscrites a l’atur, tinguin el carnet de família nombrosa o el carnet jove, gaudiran d’un 5% de descompte en la matrícula.

Periode de pre-inscripcions: s'obre el 4 de juliol de 2014. Podeu inscriure-us a través del web.

Reconeixements: Està reconegut per la Universitat de Girona i otorga 6 crèdits de lliure elecció per nivell.

Per fer oposicions, tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament com Formació Permanent del Professorat. Teòrica: 108 hores.

Pràctica: 12 hores

Hi haurà activitats, taller de LSC, xerrades, ...etc

Duració: 120 Hores

Dies: Dilluns i dimecres

Horari: 19:15 h a 20:45 h

Inici: 15 d'octubre de 2014

Finalització: 10 de juny de 2015

Aula: Sala de polivalent del hotel d'Entitats de Girona. c/ de la Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA

Preu: 420 €.

S'amplia el plaç per la inscripció del curs intensiu

Descripció: CURS Intensiu Nivell 1A

Les persones que estiguin inscrites a l’atur, tinguin el carnet de família nombrosa o el carnet jove, gaudiran d’un 5% de descompte en la matrícula.

Periode de pre-inscripcions: s'obre el 4 de juliol de 2014. Podeu inscriure-us a través del web.

Reconeixements: Està reconegut per la Universitat de Girona i otorga 6 crèdits de lliure elecció per nivell.

Per fer oposicions, tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament com Formació Permanent del Professorat. Teòrica: 108 hores.

Pràctica: 12 hores

Hi haurà activitats, taller de LSC, xerrades, ...etc

Duració: 120 Hores

Dies: Dilluns a divendres

Horari: 19h a 21 h

Inici: 22 de juny de 2015

Finalització: 31 de juliol de 2015

Aula: Local Social de l'AGS, C/ Del Bassegoda, 25 baixos. 17006 GIRONA.

Preu: 420 €.

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 2015-16

NIVELL A1 (DISSABTES)

Nom del curs: Introducció Bàsica a la Comunicació de LSC

Duració : 120 Hores

Inici: 03 d'octubre de 2015

Finalitza: 11 de juny 2016

Horaris: Dissabtes de 10:00 a 14:00

Lloc: LOCAL SOCIAL:

         Cr. Del Bassegoda, 25, 17006 GIRONA

Preu:  430€

Matricula i inscripció: Del 1 al 30 de setembre.

formacio@agsordgi.org

SMS 652 046 090

Mòbil: 695 90 65 23 (a partir del 1 de setembre)

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 2015-16

NIVELL A1 

Nom del curs: Introducció Bàsica a la Comunicació de LSC

Duració : 120 Hores

Inici: 19 d'octubre de 2015

Finalitza: 15 de juny 2016

Horaris: Dilluns i Dimeces, de 17:30 a 19:30

Lloc: Hotel d'Entitats de Girona

         Cr. de la Rutlla, 20-22 17002 GIRONA

Preu:  420€

Matricula i inscripció: Del 1 al 30 de setembre.

formacio@agsordgi.org

SMS 652 046 090

Mòbil: 695 90 65 23 (a partir del 1 de setembre)

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 2015-16

NIVELL A2

Nom del curs: Introducció Bàsica a la Comunicació de LSC

Duració : 120 Hores

Inici: 20 d'octubre de 2015

Finalitza: 16 de juny 2016

Horaris: Dilluns i Dimeces, de 17:00 a 19:00

Lloc: Hotel d'Entitats de Girona

         Cr. de la Rutlla, 20-22 17002 GIRONA

Preu:  420€

Matricula i inscripció: Del 1 al 30 de setembre.

formacio@agsordgi.org

SMS 652 046 090

Mòbil: 695 90 65 23 (a partir del 1 de setembre)

ueusyuy

hjmdgjhm

CURS INTENSIU DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 2016

Places Obertes!

NIVELL A1 

Nom del curs: Introducció Bàsica a la Comunicació de LSC

Duració : 120 Hores

Inici: 21 de juny de 2016

Finalitza: 29 de juliol 2016

Horaris: Dilluns a Divendres, de 17:00 a 21:00

Lloc: Carrer del Bassegoda, 25, Baixos. GIRONA

Preu:  420€

Matricula i inscripció: Places obertes

formacio@agsordgi.org

Mòbil: 972 41 06 46

Image title